Translate Visual Composer

Translation of Visual Composer Website Builder: Bulgarian

1 2 3 20
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Gutenberg Gutenberg Details

Gutenberg

Gutenberg

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-06 20:43:55 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Visual Composer asset reset was successful. Активите на Visual Composer са ресетнати успешно. Details

Visual Composer asset reset was successful.

Активите на Visual Composer са ресетнати успешно.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-06 20:46:14 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control every detail of your website with flexible design options and customization tools. Контролирайте всеки детайл от Вашият уебсайт с гъвкавите опции за дизайн и инструментите за персонализиране. Details

Control every detail of your website with flexible design options and customization tools.

Контролирайте всеки детайл от Вашият уебсайт с гъвкавите опции за дизайн и инструментите за персонализиране.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-06 20:47:12 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unparallel performance for you and your website to rank higher and deliver faster. Несравнима производителност за Вашият уебсайт за да се качи по-нависоко и да се доставя бързо. Details

Unparallel performance for you and your website to rank higher and deliver faster.

Несравнима производителност за Вашият уебсайт за да се качи по-нависоко и да се доставя бързо.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 03:56:38 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get more elements and templates from the Visual Composer Hub - a free online marketplace. Вземете повече елементи и шаблони от Visual Composer Hub-а - безплатния онлайн пазар. Details

Get more elements and templates from the Visual Composer Hub - a free online marketplace.

Вземете повече елементи и шаблони от Visual Composer Hub-а - безплатния онлайн пазар.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 03:57:28 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Build your site with the help of drag and drop editor straight from the frontend - it's that easy. Постройте Вашият сайте с помоща на редактора чрез влачене и пускане директно от клиентската част - толкова е лесно. Details

Build your site with the help of drag and drop editor straight from the frontend - it's that easy.

Постройте Вашият сайте с помоща на редактора чрез влачене и пускане директно от клиентската част - толкова е лесно.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 03:58:36 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Getting Started Започнете Details

Getting Started

Започнете

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 03:58:45 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A zip file of Visual Composer extension is broken. Checksum check failed. Please check your Internet connection, run Reset in Visual Composer Settings and try again. If the problem still occurs, visit %ssupport.visualcomposer.io%s for technical assistance. Zip файл на добавката за Visual Composer е счупена. Проверката на checksum е провалена. Моля проверете Вашата интернет връзка, направете Ресет във настройките на Visual Composer и опитайте отново. Ако проблемът продължава, посетете %ssupport.visualcomposer.io%s за техническа помощ. Details

A zip file of Visual Composer extension is broken. Checksum check failed. Please check your Internet connection, run Reset in Visual Composer Settings and try again. If the problem still occurs, visit %ssupport.visualcomposer.io%s for technical assistance.

Warning: Original and translation should both end on newline.
Zip файл на добавката за Visual Composer е счупена. Проверката на checksum е провалена. Моля проверете Вашата интернет връзка, направете Ресет във настройките на Visual Composer и опитайте отново. Ако проблемът продължава, посетете %ssupport.visualcomposer.io%s за техническа помощ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:01:13 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Powered by Visual Composer Website Builder - fast and easy to use drag and drop builder for experts and beginners. Задвижвано чрез Visual Composer Уебсайт строител - бърз и лесен за използване строител чрез влачене и пускане за експерти и начинаещи. Details

Powered by Visual Composer Website Builder - fast and easy to use drag and drop builder for experts and beginners.

Задвижвано чрез Visual Composer Уебсайт строител - бърз и лесен за използване строител чрез влачене и пускане за експерти и начинаещи.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:06:10 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Oops ... Something Went Wrong Опа ... Нещо се обърка Details

Oops ... Something Went Wrong

Опа ... Нещо се обърка

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:06:20 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Don't close this window while sending error is in the progress. Не затваряйте този прозорец докато изпращането на грешката е в прогрес. Details

Don't close this window while sending error is in the progress.

Не затваряйте този прозорец докато изпращането на грешката е в прогрес.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:06:54 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sending Error Report Изпращане на доклад за грешка Details

Sending Error Report

Изпращане на доклад за грешка

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:07:10 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get Started Започнете Details

Get Started

Започнете

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:07:18 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Download additional content from the Visual Composer Hub - right in your editor instantly. Сваляне на допълнително съдържание от Visual Composer Hub-а директно в редактора моментално. Details

Download additional content from the Visual Composer Hub - right in your editor instantly.

Сваляне на допълнително съдържание от Visual Composer Hub-а директно в редактора моментално.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:07:58 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get More Elements, Templates, and Extensions Вземете повече елементи, Шаблони, и Добавки Details

Get More Elements, Templates, and Extensions

Вземете повече елементи, Шаблони, и Добавки

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-07 04:08:17 GMT
Translated by:
Valentin Lyong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 20
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as